©  Foto:

Mosedalsbjerg på Fanø

Dette ”bjergområde” er et af de kønneste og mest særprægede på Fanø. Her ligger en større mandskabsbunker fra 2. Verdenskrig.

Området udgjorde det sydligste punkt i Atlantvolden på Fanø. 4 stk 12,2 cm kanoner var opstillet syd for Sønderho Strandvej. Fra toppen er der en fin udsigt til det meste af den sydlige del af øen.

Her findes også stedet ”Ved Galgen”, hvor der i sin tid var placeret en galge til skræk og advarsel for strandrøvere. Den fugtige strandeng lige vest for, hedder Galgedalen.

Galgerev og Galgedyb mod sydvest er hjemsted for den største bestand af sæler på Fanø. Ved lavvande kan du gå 1,7 km ud i vadehavet til Galgerevet. Der ligge både gråsæler og spættede sæler på sandbanken og soler sig.