©  Foto:

Munkebjergskoven, Vejle

Munkebjergskovens stejle skrænter og kuperede landskab finder du langs sydsiden af Vejle Fjord. En vandretur i bakkerne belønnes med smukke naturoplevelser og ikke mindst smukke udsigtspunkter, som ved Munkebjerg Hotel. Her kan man gå ad en 218 trin lang trappe op til Munkebjerg Hotel eller køre ad en bjergvej med hårnålesving. I skoven finder du også Danmarks smukkeste golfbane, Vejle Golf Club, der danner kunstige, grønne lysninger i skoven. Munkebjergskoven er også populær blandt mountainbike-ryttere.

 

Langs sydsiden af Vejle Fjord strækker Munkebjergskovens stejle skrænter sig. Den meget kuperede tur ad skovens stier, belønnes med en frodig vegetation og smukke udsigtspunkter. I klart vejr er det muligt at se Ejer Bavnehøj mod nord.

Det er typisk i Munkebjergskoven, at Danmarks første bøge springer ud. I skoven vokser det gamle takstræ, som tidligere blev brugt til fremstilling af buer og værktøj. På de stejle lerskrænter ud mod havet vokser kristtjørn og stor frytle.

Hasselmusen findes kun i få skovområder i Jylland, og Munkebjergskoven er et af dem. Den idylliske skovsø blev opstemmet i 1885, og der blev udsat karper og åkander.

Som en del af skoven ligger Vejle Golf Clubs baner og danner kunstige, grønne lysninger. Munkebjergskoven er også populær blandt mountainbike-ryttere.

Ved Ibæk Strand er der kiosk, naturlegeplads, bålplads og en primitiv lejrplads.

Munkebjerg som udflugtssted
Schweizerpavillonen blev bygget som det første traktørsted på Munkebjerg i 1878 af gårdejer Ole Nielsen. I 1880 fulgte så Munkebjerg Badehotel tæt ved. Stedet kaldte han Munkebjerg efter den tilstødende Munkeskov, som var opkaldt efter herremanden Hans Munk på Hvilsbjerggård. Og nu begyndte først vejlenserne, siden hen billedkunstnere og alverdens turister at valfarte dertil.

Pinsedag d. 16. maj 1880 sejlede det første dampskib fra I/S Vejle Dampskibsselskab til Munkebjerg med passagerer og lagde til ved den nyanlagte landgangsbro. Der blev også lavet trinbræt og ventesal ved Munkebjerg Jernbanestation. Sidste gang trinbrættet blev benyttet var d. 7. juli 1967.

Fra 1855 kunne man benytte den 218 trin lange Munkebjergtrappe, hvis man ikke ønskede at gå den naturskønne tur ad snoede skovveje.

I 1933 bragte Fritz Poulsen, som var forpagter af Munkebjerg Badehotel, den berømte rullende trappe til Munkebjerg. Den 200 fod lange trappe havde han set på Nordjysk Udstilling i Ålborg, hvor den vakte stor opsigt. I dag er trappen erstattet af en almindelig trappe af træ.

På stedet ligger i dag det 4-stjernede Munkebjerg Hotel. Fra hotellets terrasse kan man nyde den storslåede natur.