©  Foto:

Murmalerier i Helsingør - middelalder og sundtold

Helsingørs historie fortalt i billeder - middelalder og sundtoldstid

I Helsingørs gamle bydel kan man opleve 2 spændende murmalerier som fortæller byens historie på en anderledes måde. Murmalerierne findes i Skt. Annagade på gavlen af nr. 4A tæt ved Sct. Olai Kirke, og på hjørnet af Kirkestræde og Hestemøllestræde. 

Maleriet på gavlen i Skt. Annagade skildrer Sundtoldstiden. Med sin usædvanlige detailrigdom giver det et godt indtryk af den kosmopolitiske, rige og meget levende købstad, der i over 400 år lukrerede på de mange skibe, der måtte ankre op på Rheden for at betale Øresundstold til kongen og senere staten. Kunstnerne har haft frit spil til at sammensætte elementer fra denne storhedstid, hvor købmænd, skibsklarerere, færgemænd, håndværkere, skippere og søfolk fra alverdens lande skabte et broget liv i byen. Det er en collage af dagligdagens begivenheder kronet af byens vartegn Kronborg, værdigt hævet over Øresunds Toldkammer og byens huse. 

Maleriet i Kirkestræde skildrer 3 vigtige perioder i Helsingørs historie.

Venstre billede symboliserer middelalderen, hvor munke hjælper en syg sømand i land. Den lukkede kasse er til transport af syge og smittefarlige personer.

Midterste billede viser hvordan klostret efter reformationen blev anvendt til hospital. En læge står centralt placeret med den klassiske maske, der indeholdt urter i næsen for at undgå smitte. Sct. Mariæ Kirke blev efter reformationen brugt til hestestald, indtil den blev skænket til byens tysk-talende menighed. Det fornemme hus med Sct. Mariæ figuren på hjørnet,  var lensmandsgård for adelsmanden Herluf Trolle, men blev efter nogle år omdannet til fattighus. En stakkel og hans barn står ved døren og tigger. 

Højre billede viser Helsingør efter reformationen. Byens sognekirke Skt. Olai danner med sin værnehelgen over døren, den norske konge Olav den hellige, baggrund. En luthersk præst byder velkommen. Et barn bliver døbt, og blandt personerne ses reformatoren Martin Luther. Som kontrast til det nye liv ses kirkegården med gravene. En velhavende kvinde, Birgitte Gøje, står med en genstand som symbol på de mange gaver, byens borgere har skænket til deres kirker.

Murmalerierne er udført i sommeren 2012 af de to italienske kunstnere, Lara Atzori og Piercarlo Carella,  i samarbejde med Kunst og Byrum, Sct. Mariæ Kirke og domkirken. Kunstnernes ide har været ikke blot at male en historisk scene, men også at give en vision, en samtidig kommentar. Blandt andet har nulevende helsingoranere lagt ansigter til portrætterne på billederne.

Begge kunstnere har rod i håndværkstraditionen, som de har lært på Kunstakademiet i Firenze. Lara Atzori arbejder traditionelt med et realistisk udtryk, mens Piercarlo Carella er mere surrealistisk. De har kombineret deres færdigheder og i fællesskab skabt de to murmalerier i en klassisk, realistisk stil.