©  Foto:

Museum: Koelbjergmanden & Istiden

Museet for Koelbjergmanden & Istiden

Over for Terrariet ligger museet for Koelbjergmanden og istiden. Museet fortæller om istidsdannelsen af Vissenbjerg Bakker og om Koelbjergmanden, som levede for 10.500 år, og som er det ældste menneskefund i Norden.

 

Museets fortællinger

Livet i stenalderen for 10.500 år siden da Koelbjergmanden levede
Istiden med særlig fokus på istidsdannelsen af Vissenbjerg Bakker
 
 

Koelbjergmanden

Koelbjergmanden er det ældste fund af menneskelige skeletdele i Norden.

Koelbjergmanden står lyslevende som da han døde i mosen for 10.500 år siden. Ud fra de nyeste DNA studier, samt de fundne skeletdele, er der fremstillet en nøjagtig figur i fuld størrelse.

Der er en montre med de skeletdele der blev fundet i en mose i Koelbjerg i 1941 af nogle tørvegravere. Specielt kraniet er meget velbevaret.

Der er flere videoer der fortæller om livet i stenalderen og om fundet af Koelbjergmanden.

Der er forarbejdede genstande fra stenalderen, som er fundet på Fyn.

Koelbjergmandens skelet

 

Fundet af Koelbjergmanden

Koelbjergmanden blev fundet i 1941 af Svend Andersen, som var ude at grave tørv i en mose tilhørende Grøftebjerggård  i Koelbjerg. Svend Andersen lagde fundet på kanten af tørvegraven og gravede videre. Der lå det, indtil en lærer kom i besiddelse af kraniet og de dele af skelettet, der endnu var tilbage. Nogle lokale drenge havde nemlig opdaget fundet og solgt nogle af knoglerne til benmanden for 2 kr kiloet. Men kraniet og flere af knoglerne er heldigvis bevaret.

Skulpturen af Koelbjergmanden, som står på ASIM pladsen, er lavet af Allan Bo Jensen. Han lever af at arbejde med træ og træer og har i mange år lavet træskulpturer til private, institutioner, virksomheder, kommuner, kirker og mange andre i Danmark og i Norden.

 

Istiden

Et minilandskab med laserlys fortæller om tre tidsperioder: istiden, stenalderen og 1941 da Koelbjergmanden blev fundet.  

Der er modeller af istidsdannelsen af Vissenbjerg Bakker, samt en animation ”Vissenbjerg Bakker Istiden” som viser den geologiske dannelse.

Man kan se animationen på sin smartphone, når man går den mærkede istidsrute i Vissenbjerg Bakker.

5 animationer viser forskellige istidsfænomener.

 

Åbningstider

Åbningstider alle årets dage

  • Vinter (13/10-2023 til 28/6-2024): 10.00 – 16.00
  • Sommer (29/6-2024 til 7/8-2024): 10.00 – 17.00