©  Foto:

Mygind Kirke

Mygind Kirke er den eneste bevarede middelalderkirke i det tidligere Mygind-Krogsbæk-Skørring pastorat. Kommer man ad den gamle sognevej fra Mygind mølle, ser man bedst kirken i sin helhed, beliggende på landsbyens bakke.

Stor er den ikke, men oprindelig var den endnu mindre. Alle sognets stenarter er repræsenteret i denne romanske kvaderstenskirke. Begge døre, hvoraf den nordre er tilmuret, er udsmykket med rundstave langs kanten og glat tympanonfelt.

Den oprindelige, lille romanske landsbykirke, er opført i 1100-tallet af tilhugne marksten, og det kan nævnes, at samtlige granit-arter fra markerne findes i dens mure. Kirken bestod oprindelig af et lille smalt kor og et bredere skib. Koret er uændret, men skibet blev i 1400-tallet forlænget med seks meter for at opfylde tidens behov.

Det anses for sandsynligt, at våbenhuset også har fungeret som skole for sognets børn, og det rummelige våbenhus kan derfor med en vis ret kaldes Myginds første skole.

Se, hvad andre deler på Instagram

#mygindkirke #visitdjursland #visitaarhusregion