©  Foto:

Nabestenen - Slaget ved Nabe i Thy

På Agger Tange fandt i 1657 et blodigt slag sted, da svenskerne rykkede frem ad tangen og slog thyboerne ved den nu forsvundne by, Nabe.

Mindestenen ved Agger markerer denne sorte dag i thyboernes historie.

I 1657 forsøgte gæve Aggerboere at standse de svenske tropper, som den svenske konge Karl Gustav havde beordret op over Agger Tange mod Nordjylland.

På tangens smalleste sted blev de mødt af en stor gruppe Aggerboere, som gik til angreb på svensken. Kampen blev kæmpet ved den lille fiskerby Nabe, og derfor har kampen siden fået navnet Slaget ved Nabe.

Bondehæren kunne imidlertid ikke tryne svensken, og det endte med, at 20 Aggerboere blev hugget ned. Men selvom Aggerboerne måtte give op, er der rejst en mindesten til ære for de lokale mænd.

Landsbyen Nabe leder man forgæves efter i dag. Det sted, hvor den lå, ligger nu mere end 1 kilometer ude i Vesterhavet.