©  Foto:

Næstved Museum Helligåndshuset

Næstved Museum Helligåndshuset er det eneste bevarede helligåndshus i Danmark.

I Helligåndshuset finder man Næstveds historie fra istiden til nutiden, samt kulturhistoriske udstillinger der har relation til Næstved egnens historie.

I middelalderen var der helligåndshuse i mange købstæder, og de fungerede som et hospital og plejehjem for de fattige. Det var frivillige som passede forældreløse, hittebørn samt syge og gamle.

I 1926-27 blev Helligåndshuset i Næstved restaureret og har siden da fungeret som museum.

Læs mere om historien bag Helligåndshuset i Næstved her

Udenfor åbningstid kan grupper og skoleklasser få adgang til Helligåndshuset ved henvendelse til museets kontor.