©  Foto:

Nationalpark Thy

Oplev Danmarks største vildmark.

Nationalpark Thy er Danmarks første nationalpark. Fra Agger Tange i syd til Hanstholm Vildtreservat i nord strækker Nationalpark Thy sig langs den thyske Vesterhavskyst.

Her kan du vandre, cykle, sanke bær og svampe, sove i shelter, bade i søer og hav. 

Nationalpark Thy byder dig velkommen i Nationalparkcenter Thy i Nr. Vorupør med en dør ind til byen og en dør ud i naturen. De frivillige nationalparkværter hjælper dig til de store naturoplevelser i Danmarks største vildmark. 

Historie
Nationalpark Thy er et sammenhængende naturområde. Hanstholm Vildtreservat, der ligger i den nordlige del af nationalparken, har mere end 30 forskellige fuglearter, og odderen har fundet fristed i det beskyttede områdes søer. I nationalparken vokser mange fredede blomster- og plantearter vildt. Den kødædende soldug vokser i klitheden mellem Lodbjerg og Lyngby.

Agger Tange, der udgør den sydligste del af nationalparken, er et af Nordeuropas vigtigste hvilesteder for trækfugle. Agger Tange er blevet udpeget som et internationalt fuglebeskyttelsesområde.

Nationalpark Thy rummer en vigtig del af dansk historie. Området dækker adskillige gravhøje fra bronzealderen, og de mange tyske bunkere langs kysten minder om en tid, hvor Danmark under den tyske besættelse var i frontlinjen for et forventet angreb fra de allierede styrker under anden verdenskrig. Den hårde vind og sandflugten på land efterlod forladte landbrugsarealer, som i dag er klitheder eller plantager. Alt dette er vidnesbyrd om en tid for ikke mange generationer siden, da livet på vestkysten var barskt og nøjsomt. 

Hvor skal man starte?
Nationalpark Thy har foruden Nationalparkcentret i Vorupør også to informationscentre: Svaneholmhus på Agger Tange i den sydligste del af nationalparken, og Stenbjerg Landingsplads, der ligger mere midt i nationalparken.

Start din tur i nationalparken med at besøge Svaneholmhus og kør derfra til Lodbjerg Fyr. Gå en tur nord for Lodbjerg Fyr og oplev den smukke uberørte natur, der strækker sig fra Lodbjerg til Lyngby.

På Lodbjerg Fyr kan du møde fyrguiderne og komme med på en guidet tur i området. Læs mere om guidede ture ved Lodbjerg Fyr her.

Kør derefter ad Kystvejen til Stenbjerg og se de fine gamle fiskerhuse. Har du mod på mere, så fortsæt ad Kystvejen helt til Hanstholm og slut turen med en gåtur i Vildreservatet syd for Hanstholmknuden.

Er du til en længere vandretur, så start i Agger og gå gennem nationalparken til Hanstholm. Du får brug for at sove undervejs, og der er både shelterpladser og skove med teltpladser undervejs. 

Vejrliget og naturen i Nationalpark Thy skifter alt efter, hvor du bevæger rundt i området, lige fra kraftig blæst med salt havluft ved kysterne til milde briser i skov- og søområderne inde i landet. Stå for foden af Lodbjerg Kystklint og se, hvordan det brusende hav eroderer klitterne og gå en tur ved i skovene ved Vandet Sø. 

Se flere turforslag i Nationalpark Thy her.