©  Foto:

Naturpark Åmosen

Naturpark Åmosen

Naturpark Åmosen er Danmarks første Naturpark. Midt mellem Holbæk, Kalundborg og Sorø, finder du en smuk natur og et rigt kulturlandskab. Her har du altid har mulighed for at se mange fugle, dufte årstiderne og opleve et landskab præget af vores forfædres mange aktiviteter og gøremål. Du kan besøge området til fods, på cykel eller i kano. Ønsker du at overnatte, er der et stort antal shelterpladser at vælge imellem. Oplevelserne er mange for den enkelte, med familien eller i grupper. 

Naturpark Åmosen er et område med unikke kultur-, natur-, geologiske og landskabmæssige værdier. Naturparken udgør en sammenhængende “fugtig” landskabskorridor bestående af ådale, søer og moseområder, som strækker sig 45 km igennem et kuperet morænelandskab. Naturparken har et samlet areal på ca. 8000 ha. Læs mere om Naturpark Åmosen

 

Find begivenheder på Facebook

@Naturparkaamosens Facebookside kan du finde begivenheder i Naturpark Åmosen. 

 

Færdsel i naturen

Husk at tage hensyn til dyr, planter og andre mennesker, når du besøger Naturpark Åmosen. Det er naturligvis tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land, men landskabet i Naturpark Åmosen er privat eje, så derfor kan ejerne forbyde færdsel, hvis det er til gene for deres privatliv eller landbrugsproduktion. Derfor skal du bare sørge for at følge disse simple regler ved dit besøg:

  • Besøg Naturpark Åmosen mellem kl. 7 og solnedgang.
  • Hunde skal føres i snor i skove og udyrkede områder.
  • Ridning kræver tilladelse fra ejeren af området.
  • Fiskeri er muligt i Skarresø, Tissø og Halleby Å. Nogle strækninger kræver dog et medlemsskab af en sportsfiskerforening.