©  Foto:

Niels Ebbesen

I Randers finder du mange skulpturer på byens pladser, gader og gavle. Blandt dem er F. E. Rings statue af "Niels Ebbesen".

Niels Ebbesens mindemærke

I midten af Rådhustorvet står statuen af Niels Ebbesen. Statuen er lavet af F. E. Ring, og har stået her siden afsløring i 1882. Statuen er støbt af kanoner fra orlogsskibet Dannebrog. Den 7 meter høje (hvoraf de 4 meter er sokkel) statue er skænket for midler af en borgerkomité. Efter tabet af Sønderjylland i 1864 skyllede en nationalromantisk stemning over landet. Nationen havde brug for danske helte, og Niels Ebbesen blev valgt som symbol på dette.

Hisotrien om "den kullede greve"

I 1300 tallet var Danmark så dybt forgældet, at både Jylland og Fyn var i pant hos den tyske Grev Gerhard af Holsten, også kaldet "Den Kullede Greve" eller "Grev Gert". Greven rykkede op i Jylland for at få sit tilgodehavende, og slog sig ned i Randers med 4.000 mand.

I 1340 d. 1. april om natten drog væbneren Niels Ebbesen med en flok af sine mænd ind i byen og dræbte greven. Der skete det, at Niels Ebbesen med et hug skilte grevens hoved fra kroppen, og derved befriede Jylland. Denne begivenhed fik stor betydning. På længere sigt fik kongen Valdemar Atterdag samlet landet igen, og for eftertiden kom Niels Ebbesen til at stå som et af de mest markante symboler på den danske nationalitet. Derfor kan du i dag se, at statuen af Niels Ebbesen er vendt mod syd, for at han kan holde øje med tyskerne. 

Niels Ebbesens Hus

I Storegade finder du det størst bevarede bindingsværkshus (fra 1643) i 3 stokværk i Randers. Dette hus blev bygget af købmand og rådmand Jens Jensen.

Myten siger, at det var i dette hus byens helt Niels Ebbesen slog greven ihjel i 1340. Ifølge overleveringen var Svend Trøst den væbner, som var for bange til at tage med ind i byen for at slå ham ihjel. I stedet løsnede han plankerne i Randers Bro, så de kunne vippes i åen. Således forhindrede man forfølgerne i at nå Niels Ebbesen. Endvidere siges det, at lugen på 2. sal i huset altid skal stå åben, så Grev Gerts ånd kan komme ud. Lukkes lugen, er det sikkert, at alskens ulykker vil regne ned over Randers!