©  Foto:

No Kirke

Opført 1877 af arkitekt J. B. Løffler. Røde mursten i nyromansk stil, prydet af lisener og rundbuefriser. Bygningen har skifertag. Tårnet er pyramideformet. romansk døbefont, der formodentlig stammer fra den gamle kirke. I pulpituret hænger et maleri 'Jesu korsfæstelse', lavet af J. Hansen-Aarslev fra 1878. I koret et forgyldt bronzerelief af Erik Heide, fra 1996. Det forestiller den korsfæstede, omgivet af 12 duer. Nord for kirken markerer en stensætning den gamle kirkes beliggenhed.