©  Foto:

Nødebo Kirke

Nødebo Kirke er Nordsjællands ældste kirke. De ældste dele med skib og kor kan føres tilbage til romansk tid, d.v.s. 1200-tallet.
Omkring år 1400 fik kirken hvælvinger, og samtidigt opførtes en forlængelse mod vest, der blev bygget med så kraftige mure, at der muligvis har været planlagt et tårn. Man har imidlertid i stedet for tårn bygget en tagrytter i 1739 som afløser for et fritliggende klokketårn.

Ved henvendelse for aftale om vielse kontakt Sognepræst Eva Holmegaard Larsen ehl@km.dk eller 4848 0719

Vielse i kirken er gratis.

Kirken er åben for besøg efter aftale med graveren på tlf. 20476867 eller graver@live.dk.