©  Foto:

Nørager Kirke

Nørager kirke med skib, kor og apsis i granitkvadre på skrå sokkel er fra romansk tid, og tårnet er fra den gotiske periode.

I de gamle genealogier skrives, at Rani, en hedning boede på Ruggaard og eiede alt godset i Nørager Sogn og mere. Han har været Stig Hvids morbroder og skal efter eget forlangende ligge begraven i gaardstedet på Ruggaard. Hans frue, som hed Karen, lod sig og sine børn efter hans død kristne, og har derefter ladet Nørager Kirke bygge. Hun er dog begraven hos sin mand i Ruggaards Gaard, men hendes sønner skal have ladet bygge over hende et kapel, hvor i mange år blev holden Sielemesse. Af sønnerne skal en være begraven i Nørager Kirke.

Sagnet om Rani anfører en bygherre til kirken. Det er selvfølgelig kun et sagn, men det forekommer nu ret sandsynligt, at kirken har haft et vist tilhørsforhold til Rygård, som angiveligt var et større herresæde i middelalderen.

Nørager Kirke blev føst selvejende i 1951.

Kirken er åben, når graveren er på kirkegården.