©  Foto:

Nørre Dalby Kirke ved Køge

Nr. Dalby Kirke, en middelalderkirke fra 1150-1200, præsenterer sig smukt med gul kalk og hvide dekorationer.

Kirken er en middelalderkirke fra 1150 – 1200 og den fremstår smukt gulkalket med hvide dekorationer.

Vestgavlen af munkesten fra 1250 er forsynet med en smuk dekoration i siksakmønster på indersiden.

Østgavlen er rigt dekoreret med blændinger, kamtakker og en fin dekoration der forestiller et kors med sidekors på tværarmene og små tværstave på alle korsenderne.
Dette smukke korsmotiv er videreført til mindestenen ved urnefællesgraven og på alterbordets antipendium inde i kirken.

Altertavlen og prædikestolen begge i renæssance er fra 1620.

Døbefonten er romansk og af granit.

Kirkens gamle stoleværk fra 1650 er meget seværdigt. Det fremstår siden 1940 afsyret og blev gennemgribende restaureret i år 2000.

Nr. Dalby kirke er et meget smukt og værdigt eksempel på en typisk dansk landsbykirke.