©  Foto:

Nørre Løgum Kirke

Kirken er fra slutningen af 1100-tallet og har været sognekirke for både flækken Løgumkloster og Nr. Løgum Sogn op til 1739. Kirken er spændende ved at være bygget før klostrets kirke, og regnes for en af de ældste teglstenskirker i Jylland.

Under restaureringen fandt man en munkesten med runeindskriften tihlsten (teglsten). Det middelalderlige inventar omfatter en romansk døbefont af granit, en alterbordsforside af eg og rester af et sengotisk maleri fra omkring 1475 samt en sengotisk altertavle og en kalk i samme stil fra omkring 1500. Endvidere er der kalkmalerier med årstallet 1518..