©  Foto:

Nørresundby Kirke

Nørresunby Kirke er en gammel sognekirke, som er bygget i midten af 1100-tallet. Det udskårne trækrucifix, som er ophængt på korbuens nordside og prædikestolen er de ældste dele af kirkens inventar.

Den oprindelige kirke var en romansk kvaderstenskirke, bestående af skib og kor. Med små rundbuevinduer og et fladt bræddeloft. Kirken indeholdte næppe mere end døbefont og alter.

Der er to kirkeklokker at finde i kirkens tårn, den ene er fra tårnets opførelse i 1504, mens den anden er fra 1697. Prædikestolen, som er udført i barokstil, har fantastiske udsmykninger bl.a. ses Frederik IV's kronede spejlmonogram. Kirken indeholder derud over et udskåret trækrucifiks, som formodes at være fra 1400-tallet, der er udført i sengotisk stil.

Kirkens store renoveringer

Den første store ombygning fandt sted omkring år 1500, her ombyggende man efter den nye gotiske stil: Kirken fik bl.a. tårn og våbenhus, og koret blev forsynet med hvælvinger. Kirken kom derved til at lige den almindelige landsbykirke og efterhånden blev kirken udstyret med det sædvanlige inventar såsom prædikestol og bænke.

Kirken blev yderlig udvidet med en korsfløj i 1680 og i løbet af 1700-talltet blev inventaret udskiftet. Dele af dette nye inventar er stadig at finde i kirken: Prædikestolen med Frederik IV's Spejlmonogram fra 1707, den udskårne døbefont fra 1754 og alteret med et maleri af Jesu himmelfart fra 1772.

I årene 1897-98 fandt den anden store ombygning sted, af den gamle kirke blev kun koret med præsteværelse og tårn tilbage. Man opførte i stedet det nuværende kirkerum, der med sideskibe og pulpiturer danner rammen for kirkelige handlinger.

Den sidste omfattende renovering fandt sted i slutningen af 1900-tallet. Denne ombygning indebar at bænkene fik lavere ryg, alt træværk blev malet hvidt, en udskiftning til det smukke ølandks marmorgulv samt en omfattende udskiftning af tagbeklædningen.    

Læs mere om Nørresundby Kirke…