©  Foto:

Nordby [Nårbøy]

Nordby gennem tiden

Nordby er fra gammel tid delt op i fire distrikter eller roder: Nordenbys rode, Hæderligheds rode, Vesterbys rode og Kasunds rode. Hver rode havde en bybrønd, hvor folk kunne hente vand og mødes. En femte brønd blev bygget midt i byen på Skræddertorvet.

De 10 m dybe brønde er opbygget af kampesten, der er kilet fast i en tøndeformet struktur. Øverst på brøndkassen sidder det store brøndhjul på en galge.

De rødmalede bybrønde fra tre af roderne og brønden på Skræddertorvet ligger der den dag i dag. Det er hidtil ikke lykke, at finde brønden fra Kasunds rode. Nationalmuseet har skønnet, at brøndene er bygget for mere end 500 år siden.

Download byvandringsfolder over Nordby