©  Foto:

Nordre Skanse

Nordre Skanse er Fladstrands første fæstningsanlæg, der blev bygget af tyske tropper i årene 1627-29.

Den tyske krigsmagt byggede flere fæstninger i området omkring Frederikshavn. Seneste skete det under 2. Verdenskrig, hvor tyskerne pakkede byen ind i beton. Tyskerne havde dog allerede været i området i begyndelse af 1600-tallet, hvor Christian 4. med meget ringe succes havde blandet sig i 30-årskrigen.

Resultatet af den danske kongens indblanding, blev blandt andet, at Jylland kom til at ligge åben for Wallensteins hærgede tropper. Tropperne nåede helt op til Vendsyssel, blandt andet ved Fladstrand, hvor obertsløjtnan von Hatzfeldt byggede en skanse, som skulle beskytte tyskerne mod landgang af den danske flåde.

Skansen ligger der stadig i dag og kaldes i dag Nordre Skanse. I dag findes der en lille Jollehavn, Skansehavn, som beboerne i området kan benytte. Det er desuden muligt at finde udstillede kanoner på Skansen.