©  Foto:

Nybøl Kirke

Nybøl Kirke er bygget omkring 1150, som en typisk romansk kampestensbygning, med skib og kor. Ca. år 1300 bliver kirken udvidet med en halvcirkulær forlængelse i gotisk stil.

I 1655 bliver det gamle klokkehus fornyet, takket være en pengegave fra Hertug Philip af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg, søn af Hertug Hans den Yngre.  

Gennem årene har kirken gennemgået en del forandringer, blandt andet i 1758-60, hvor blytaget erstattes af rødt tegltag og ligeledes har der været ændringer i inventaret.

Alt inventaret bliver fjernet under i krigen i 1864, da den preusiske hær indretter ammunitionsbunker i kirken, hvis tykke vægge menes at kunne beskytte mod en fuldtræffer fra de danske kanoner ved Dybbøl by.

På kirkegården findes gravsten for faldne i 1. Schlesvigske Krig (1848-50) også kaldet Treårskrigen, for faldne i krigen i 1864 samt mindesten for faldne soldater i 1. Verdenskrig (1914-18).

For flere informationer om kirken og kirkeinventaret – følg link.

Åbningstider: Åbent i dagtimerne efter aftale.