©  Foto:

Nybøl Nor stien

Nybøl Nor Stien på 6,5 km fører langs kysten på den sydlige del af noret til Egernsund og forbinder Nybølstien med Gendarmstien. Undervejs kommer du forbi nogle af teglværkerne og går igennem Skodsbøl Skov, som huser flere forskellige slags flagermus.