©  Foto:

Nykøbing Sjælland Kirke

Kirken er bygget i røde munkesten i ca. 1225 i senromansk stil.
Det flade loft blev i slutningen af 1300-tallet erstattet af hvælvinger og kirken blev i 1400 Ombygget med to sideskibe.

Et korbuekrucifiks fra omkring 1375 har siden 1957 været alterprydelse.