©  Foto:

Nylars kirke

Nylars kirke fra 1165 med kalkmalerier fra 1250 og moderne glasmosaik med opstandelsesmotiv. Smuk runested i våbenhuset.
 Lukket under kirkelige handlinger.