©  Foto:

Nymølle Strand

Den flade strandeng ved Nymølle har gennem tiden, på skiftende vis, haft en særlig kulturhistorisk betydning for Vestsalling. Den geografiske placering samt de geologiske og naturmæssige ressourcer har betydet, at der har været mennesker ved Nymølle helt tilbage til Ertebøllekulturen i ældre stenalder.

Den tidligere teglværksgrund ved Nymølle Strand fungerer i dag som udgangspunkt for badning, fritidsfiskeri og friluftsaktiviteter. På stedet er der følgende faciliteter: Badebro, redningskrans, toiletter, borde/bænke, skraldespand, shelters, slæbested.
Slæbestedet kan benyttes til isætning/optagning af joller og motorbåde op til ca 17 fod. Der bør dog tages forbehold for tidevandsforhold. Foreningen for Nymølle Teglværkshavn har ansvar for slæbestedet. For benyttelse af slæbestedet betales indenfor hver sæson et beløb på 200 kr til Foreningen for Nymølle Teglværkshavn. Der er oplysninger om betaling på stedet. Kvittering for betaling lægges synligt i bilens forrude, ved afbenyttelse.

Hunde på stranden: Hunde skal føres i snor på stranden fra 1. april til 30. september.