©  Foto:

Nyord Enge Naturreservat

Naturen omkring Øen Nyord er ganske speciel. Der er højtliggende morænebakker, strandenge og en stor ynglebestand af vade og andefugle. Og så er Nyord by kulturhistorisk interessant.

Nyord er ca. 5 km2 stor og består af ca.120 ha moræne-jord, hvor Nyord By og agerjorden ligger. Øen består af 400 ha strandenge, som oversvømmes af saltvand hver vinter og afgræsses om sommeren. Engene er hjemsted for et meget rigt plante- og fugleliv og kendes som et af de bedste levesteder for vade- og svømmefugle i Danmark.

I august vrimler det med Svaler på Nyord. Her samler de sig i Nyord by i deres søgen efter føde inden de tager sydpå.

Fuglelivet kan studeres fra fugletårnet ved landevejen, midt på engene. Du kan også besøge Hyldevang Naturcenter, Nyords eneste udflyttergård, der i dag ejes af Skov og Naturstyrelsen. Her findes en bålhytte, shelters, en sansehave og et handicapvenligt udsigtspunkt over engene.