©  Foto:

Obels Kanal

Obels Kanal blev indviet i 1997 og er 14 meter bred. Den blev anlagt for at tilføre vand og ikke mindst charme og liv til området bag industrihusene ved Vestre havnepromenade. Og det må man sige den gør!

Kanalen fik navnet efter C. W. Obels Tobaksfabrik, der fra 1898 og frem til fabrikkens lukning lå placeret tæt ved kanalens udløb. En klapbro, der kan åbnes mod betaling ved henvendelse til brovagten på Limfjordsbroen, gør det muligt at sejle gennem kanalen.  

Ved Kanalens udmunding på Strandvejen er de tre granitskulpturer, der tilsammen danner ”Tripalaka”, placeret. Disse skulpturer blev rejst i 1996 og er lavet af billedhuggeren Kirsten Lockenwitz. Tripalaka er sanskrit og betyder ”De tre vogtere”, og der tale om tre særdeles tunge vogtere. De store skulpturer vejer nemlig henholdsvis 6, 9 og 16 tons. Skulpturerne er en pyramide, en stele og en kvadratisk piedestal og sammen udgør de et iøjnefaldende vartegn for det gamle industrikvarter.