©  Foto:

Odder Kirke

Nær centrum af Odder ligger byens sognekirke, som kan dateres tilbage til midten af 1100-tallet og er den suverænt ældste bygning i byen.  

En af Danmarks gamle landsbykirker

Nøjagtig som det er tilfældet med rigtig mange andre danske landsbykirker, blev Odder Kirke bygget i 1100-tallet, hvor asatroens og Vikingetidens trækirker blev erstattet af de nærmest evigt holdbare stenkirker med inspiration sydfra. Odder Kirke er bygget i romansk stil, som er den tidligste byggestil blandt de nuværende danske kirker. Kirken er bygget af kvadersten, og der blev benyttet mere end 1.200 typer sten, som manuelt blev slæbt til kirken og hugget til. Der lå med andre ord en kæmpe indsats bag byggeriet af sådan en konstruktion.

Odder Kirke blev bygget, hvor der i gammel tid var et trafikeret vadested over Odder Å. Den var placeret få hundrede meter fra den daværende landsby, som lå, hvor Torvet i dag ligger. Siden dengang er Odder mangedoblet i størrelse, og kirken er blevet udvidet af flere omgange. Kirken er i dag stadig aktiv som byens sognekirke og hovedkirken i Odder Provsti.

 

Godsejerens kirke

Oprindelig tilhørte Odder Kirke den danske konge. I 1661 måtte Danmark afstå Skåne efter en tabt krig, hvilket betød, at flere danskere måtte afstå land. Som kompensation fik den danske rigsdrost Joachim Gersdorff tildelt en masse jord omkring Odder, herunder lokale herregårde, men også Odder Kirke. Hans arvinger har sat et kæmpe aftryk på Odder-området. En af disse var Jens Rodsteen af Rodsteenseje, som arvede kirken, og kirken forblev i Rodsteensejes eje de næste 200 år. I dag kan hans virke tydeligt ses i kirken, da han i 1694 udvidede kirken med et tværskib, der fungerer som hans families gravkapel. Her ligger han og hustruen, Sofie Gersdorff, begravet i en krypt, der er skjult af en trælem. Et stort, fornemt gravminde med græske havguder og delfiner samt parrets buster ærer deres minde i kirkerummet. Også på den tid var det ganske usædvanligt at afbillede andre religioners guder i kristne kirker. 

Krypten er cirka fire meter høj og bred. På en af kisterne stod i gammel tid en trækasse med et lufthul i toppen. I kassen var der to små indtørrede pattegrise. Det kan synes bizart, men skyldes slægtens overtro. På slægtens herregårde kunne man også se indtørrede dyrelemmer ligge omkring. Disse måtte ikke fjernes, for så ville det efter sigende gå slægten dårligt. Det var St. St. Blichers far, pastor Niels Blicher, som til sin store overraskelse fandt grisemumierne, da han som den eneste fik lov til at kigge ind i krypten.

I alt er der 22 kister fra slægten i krypten. 13 voksne og 9 børn.

Først i 1900-tallet overgik kirken til selveje.

 

Om Odder Kirke

Odder Kirke fremstår i dag som en smuk, hvidkalket romansk kirke. Den består af oprindeligt kor og skib fra 1100-tallet samt et senmiddelalderligt våbenhus og et kraftigt tårn.

Det første man møder, er en fornem muret portal fra 1400-tallet ved indgangen til kirkegården. Inde i kirken kan man se fragmenter af kalkmalerier fra 1300-tallet, ligesom kirkens oprindelige, romanske døbefont med rester af maling og guld også har en historisk værdi.

Kirkens originale gyldne alter står i dag på Nationalmuseet. Det blev i 1640 erstattet af en smukt skåret altertavle fra en af den tids bedste billedhuggere.

Prædikestolen er fra omkring 1600 med oprindelige malerier.

 

Vil du besøge Odder Kirke?

Odder Kirke er åben, når kirkens personale er på kirkegården. Det vil sige på hverdage i arbejdstiden. Kirken er ikke tilgængelig i forbindelse med gudstjenester, ceremonier og andre kirkelige handlinger, medmindre du deltager i disse.

 

Flere historiske attraktioner

Kystlandet byder på mange spændende historiske attraktioner. Fra oldtid til industrihistorie. Fra museer til bygningsværker og attraktioner i naturen. På denne side kan du finde inspiration til historisk interessante oplevelser nær Horsens, Odder og Juelsminde.