©  Foto:

Øde Førslev Kirke

Landsbyen Øde Førslev blev lagt øde under pesten i middelalderen. I modsætning til nabolandsbyen med det sigende navn Levetofte. Alligevel er det i Førslev, man har en kirke.

I dag er Øde Førslev Kirke en del af et aktivt tresogns-pastorat bestående af (Øde) Førslev, Teestrup og Bråby Kirker, og den ligger lige nordvest for byen Haslev. Pastoratet er med i bevægelsen ”Grøn Kirke” og i Førslev kan det bl.a. ses på kirkegården, hvor der arbejdes på biodiversiteten og dyrkes vilde blomster. I kirken kan man opleve meditationsaftner, ”Bøn i bevægelse”, børnegudstjenester og m.m. Find mere info på de tre kirkers hjemmeside: www.ftbkirker.dk samt på Facebook.

Historie: Kirken nævnes første gang i Roskildebispens jordebog o. 1370, men regnes for at være fra 1100-tallet.

Bygningen består af et romansk kor og skib, der begge blev forlængede efter år 1250, samt et gotisk sakristi, tårn og våbenhus.

Af den oprindelige romanske kirke fra 1100-tallet ses udvendig kun rester af korets murværk, opført af kvadre af bl.a. faksekalk. Kirkebygningen har op igennem tiden gennemgået mange forandringer, og i 1876 blev den underkastet en omfattende restaurering (v. arkitekt Fr. V. Tvede). Skibet blev fuldstændig skalmuret og alle dens øvrige dele stærkt restaureret med nye munkesten. Der blev bl.a. indsat nye spidsbuede vinduer, korbuen blev gjort spidsbuet, og indgangsdøren blev omdannet til at være fladbuet.

Inde i kirken er der en udskåret egetræsaltertavle, fra o. 1626 med elementer af bruskbarok og Chr. D. IV’s initialer øverst oppe. Den stammer fra samme værksted som altertavlen i Teestrup Kirke. Maleriet af korsfæstelsen i midten af altertavlen er dog fra samme år som den store restaurering og er signeret ”August Thomsen, 1876”.

Prædikestolen i bruskbarok er også fra 1626 og står i dag ligesom altertavlen i renset eg efter en istandsættelse i 1913.

Værd at lægge mærke til er også et sengotisk korbue-krucifiks i træ fra o. 1450. Figuren er ca. 160 cm høj og hænger i dag bagest i hovedskibet ved siden af indgangen.

Kirken har et velklingende orgel fra 1996, som er bygget af den sjællandske orgelbygger G. Fabricius Husted.