©  Foto:

Øgavl - Thurø Rev

Godt havørredfiskeri langs hele Thurøs østkyst. Startende ved Øgavl, hvor forholdende er de samme som Maegårds Odde på modsatte side. Strækket ender sydpå i Thurø Rev. En rigtig topplads, men respekter fuglereservatet på den vestlige side af revet, hvor færdsel ikke er tilladt i yngleperioden 1. April - 15. Juli. der er opsat informationsskilte.

Parkering i skoven ved Smørmosen og ved Revskoven.