©  Foto:

Ørre Kirke

Ørre kirke 8 km nord for Herning er en af egnens gamle stenkirker fra ca. 1250. Romansk stil. 

Kirken er lille og uden tårn, og der er blytag på sydsiden, men på nordsiden delvis tegl. På kirkegården ses en mindesøjle over en af Danmarks vandrende afholdsapostle. Ny klokkestabel ved kirken – indviet i 2013.

For yderlig information:
www.oerresinding-kirker.dk