©  Foto:

Ørslev Kirke

Ørslev kirke er fra valdemarstiden og bygget ca. 1180 af faksekalksten.
I 1300-tallet er den udvidet og ombygget med kampe- og munkesten. I korets nordside - et par meter fra østgavlen i øjenhøjde - er indmuret en billedkvadersten, sandsynligvis fra den oprindelige kirke. Når aftensollyset om sommeren når om på nordsiden, træder et drabeligt dyrehoved frem. Et åbent gab med spillende tunge, et vagtsomt øje og et mærkeligt lille øre.

Kirken består af et romansk skib samt gotisk langhuskor, tårn og våbenhus. Romansk granitfond. Sengotiske stager fra 1550. Altertavle i højrenæssance fra omkring 1600. Maleri fra 1855 af Jesus i Getsemane af C. Schleisner. Antependium, messehagel og stol fra 1996 designet af Martin Nannestad Jørgensen og broderet af Maya Indianerne i Mexico.