Ørslev Kloster Refugium

Foto: Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter
Attraktioner
Klostre
Adresse

Hejlskovvej 15

7840 Højslev

Kontakt

E-mail:oerslev-kloster@mail.dk

Telefon:97538565

fax:97538171

Ørslev Kloster ligger nær ved Limfjorden, på egnen mellem Skive og Viborg. Bygningerne og området ejes af Komtesse Olga Sponnecks Legat, og Foreningen Ørslev Kloster har brugsretten. Ørslev Kloster er et arbejdsrefugium. Enhver, der har brug for fred og ro til at overveje eller gennemføre et arbejde, har mulighed for ophold på Klosteret.

Stedets atmosfære er enestående. I klosterets arbejdsrum findes enkelhed, skønhed og stilhed. Her kan man søge fordybelse, inspiration, koncentration. Fred i sjælen. De sidste 1000 års historie trækker vejret gennem rummene og de tykke, skærmende mure, mens klosterhavens ældgamle buske og træer står som endnu en hilsen fra tidligere beboere.

Ørslev Kloster er første gang nævnt i 1275, men formentlig er det allerede grundlagt omkring år 1200 som nonnekloster for Benediktiner- eller Augustinerordenen. Efter Reformationen lod kongen klostergodset forlene til private, mens bygningerne fortsat var i brug som kloster.

I 1584 overgik hele ejendommen ved mageskifte til lensmand Hans Christoffersen Lindenow, og omkring år 1700 var den i generalmajor Johan Rantzaus besiddelse. Med udgangspunkt i de gamle middelalderbygninger omskabte han klosteret til et firefløjet barokanlæg med den romanske kirkebygning som nordfløj.

I 1724 blev klosteret overtaget af slægten Berregård, der lod udføre en række indvendige istandsættelser og udsmykninger. Fra 1754 gik Ørslev Kloster på skift mellem en række forskellige ejere, og i løbet af 1800-tallet blev godset mere og mere forarmet. I 1918 blev det overtaget af et konsortium, der foretog en endelig udstykning af hele klosterjorden.

Omkring 1934 cyklede komtesse Olga Sponneck forbi Ørslev Kloster, og hun forelskede sig i stedet, som hun erhvervede sammen med den skov og park, der endnu hørte til. Olga Sponneck gjorde det til sit livsværk at istandsætte de forfaldne bygninger. Da Olga Sponneck døde den 24. december 1964, blev Ørslev Kloster overdraget til et særligt legat, der fik til opgave at bevare stedet for fremtiden som en barokherregård.

Det fredede klosters have og skov samt en afmærket natursti er åben for publikum. Skoven består mest af meget gamle løvtræer, især bøg og eg. Kvindsnap-bøgen, der er næsten 6 m i omkreds, er nok omkring 300 år gammel. I det gamle idylliske gartnerhus er der en spændende udstilling om klostrets historie.
Adresse

Hejlskovvej 15

7840 Højslev

Facilities

Kan kun ses udefra

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af
Destination Limfjorden