©  Foto:

Øster Hassing Kirke

Øster Hassing Kirke er en rød maskinsten-kirke fra 1880. Kirken er tegnet af arkitekt Gnutzmann, som også har tegnet Vor Frue Kirke i Aalborg. Kirken er opført efter den gamle kirke kom i for dårlig stand.

 

Alterbilledet er en kopi efter C. Bloch og forestiller vandringen til Emmaus. Prædikestolen stammer fra 1600-tallet og var tidligere opsat i den gamle Øster Hassing kirke, som stammede fra 1300-tallet. Da kirken skulle gennemgå en renovering i 1877, viste standen sig at være så ringe, at store dele af kirken faldt sammen. Derfor blev det besluttet at opføre en helt ny kirke lidt nærmere byen.

Et interessant faktum er, at man ved opførslen af den nye kirke som det eneste valgte at medbringe døbefonten fra den middelalderlige kirke. Stilmæssigt synes denne døbefont faktisk at stamme fra før år ca. 1300, hvor den gamle kirke blev opført. Dette kan indikere, at der har eksisteret en trækirke på stedet endnu tidligere.

Den Gamle Kirkegård

Ca. en kilometer vest for den nuværende kirke ved Føltvedvej ligger en gammel kirkegård, hvor den tidligere Øster Hassing kirke lå. Kirkegårdsdiget er der stadig, men der er intet tilbage af den gamle kirke. Kun ganske få gravsten vidner om stedets tidligere anvendelse.

Man ved heller ikke meget om den gamle kirke, dog ved man at den var opført af gule teglsten, og at der på stedet har været en klokkestabel. Denne havde en middelalderlig klokke, som med stor sandsynlighed blev inddraget i 1526 af Kong Frederik I. Han var netop kendt for at omsmelte landets kirkeklokker til kanoner og kugler, og han tog da også klokken fra Ulsted Kirke.