©  Foto:

Østerby Kirke

Østerby kirke er en nyere kirke. 
Kirkeskibet blev bygget i 1867, først i 1928 blev der bygget et tårn.

I 1867 blev Østerby kapel opført som en afløser for Hals kirke, der måtte nedlægges i 1867 på grund af sandflugten, som efterhånden affolkede området omkring kirken. Midlerne til opførelse af Østerby kapel kom dels fra regeringen og dels fra læsø-boerne, her i blandt Østerbys beboere som ved en indsamling gav 518 rigsdaler. En indsamling andre steder gav 555 rigsdaler. Staten gav et tilskud på 1500 rigsdaler. Bemærkelsesværdigt er det, at storfyrstinde Maria Feodorovna alias dronning Dagmar, datter af Christian den IX, skænkede 200 rigsdaler til byggeriet.
Dåbsfadet som er i kirken stammer fra Hals tilsandede kirke.
Billederne på hver side af altertavlen er lavet af en lokal mand, Kaptajn Hans Andreas Nielsen og altertavlen er lavet af den lokale kunstner Marinus Nielsen