©  Foto:

Østermarie Kirke

Kirken er opført i paradis-granit i tilhugne kvadre. Egenartet alter- parti. Prædikestol og døbefont fra nedrevet middelalder kirke, der ligger ved siden af kirken som ruin. I søndre korsarm ophængt alter- tavle fra valgmenighedskirken 'Bethania' ved Aakirkeby. I nordre korsarm madonnafigur fra Martin Anderseé Nexø´s hjem. Desuden tri- umfkors udført af maleren Poul Høm. Kirken er fra år 1891.
NB. vedr ruinen er hund ikke tilladt
Fotograf Finn Hansen