©  Foto:

Østermarie Kirkeruin

Apsis- kor - syd mur og våbenhusets vestmur af Østermaries første kirke. Spor af resten af bygningen. Ruinen er fredet og administreres under nationalmuseet. Nedbrydningen af bygningen blev standset p.g.a. fremkomsten af flere arkitektoniske og tekniske enkeltheder, der var af stor arkæologisk interesse. Dette gjaldt såvel hvælvene som tagets konstruktion. Desuden runesten og gravsten opstillet. Brochurer forefindes i kirken. Den oprindelig bygning opført i første halvdel af det 12. århundrede.
Foto Finn Hansen