Østersø Jazz

Jazzfestival i Nexø.
Yderligere info: Olav Elvang tlf. 5649 7471