©  Foto:

Østre Kirkegård

I 1885 fik Roskilde en ny kirkegård. Den skulle aflaste og senere helt afløse Gråbrødre kirkegård, hvor der ikke mere var muligheder for udvidelse. Den nye kirkegård, som den blev kaldt, blev udformet som en central kirkegård og som tiden gik, blev den udvidet og forandret i takt med den ændring, som skete med begravelsesformen i Danmark. Kirkegården bar navnet "Den nye kirkegård" i en lang årrække, indtil den var så gammel, at det var tid til en andet navn: "Østre kirkegård".

Østre Kirkegårds kapel blev taget i brug i april 1961 til brug for mindehøjtideligheder for afdøde. Arkitekt Henning Larsen stod for byggeriet. Kapel-krematoriet blev en nyskabning, idet Henning Larsen evnede på det funktionelle plan at skabe sammenhænge mellem kapelsalen og de tekniske rum, ligesom han gennem bygningens udformning og materialevalg skabte en lille arkitektonisk perle.