©  Foto:

Okseøerne

Okseøerne - øerne midt i Flensborg Fjord.

Første gang øerne ses nævnt er i kong Valdemars Jordebog fra 1231, hvor de er opført som "oxenör minor et major”. I 1564 fik hertug Hans den Yngre tilskrevet øerne sammen med områderne ved Rude Kloster (Glücksburg). Første person som er omtalt på øerne, bosatte sig der i slutningen af 1500-tallet og hed Claus. Ud over dette ved man ikke ret meget om de første beboere før 1664, hvor et formodentlig oldebarn af Claus også hed Claus.


Lille Okseø:

I 1963 opkøbte Københavns Lærerforening øen og oprettede en lejrskole. Øen er derfor ikke offentlig tilgængelig i dag.

Store Okseø:

Allerede i begyndelsen af 1700-tallet har der været bådbyggeri på øen. Indtil stormfloden i november 1872 levede øboerne desuden også af landbrug og fiskeri. Øen, der havde haft flere forskellige ejere siden 1830, blev i 1845 købt af skibstømrer Lorenz Isaack fra Strandrød ved Rinkenæs. I dag er øen ejet af staten og Naturstyrelsen står for drift.

Det er muligt at overnatte på Store Okseø, hvor der i 2020 blev opført fire shelters og et multtoilet. Shelterne kan bookes her: Skarven, Mågen, Spurven, Mejsen. På sigt er planen, at der også skal etableres et område til teltovernatning.

Vil du besøge øen skal du selv medbringe alle fornødenheder, såsom drikkevand. Og husk altid at tage alt affald med, når du forlader øen igen.

Ønsker du at besøge Store Okseø skal du  selv sørge for transport.