©  Foto:

Oldtidshøjene ved Ydby Skjold

Oldtidskirkegården på Ydby Hede i Thy er landets største gruppe af bronzealderhøje med i alt 49 stk.

Tag en travetur rundt i området blandt højene, der strækker sig helt ned til Limfjorden.

Prøv også at forestille dig det betagende syn af Knud den Stores 1.000-tallige flåde, der lå forankret her, inden den skulle drage på togt mod England.

På informationstavlerne ved Ydby Hede står:

"Under den sidste istid var Thy dækket af en tyk iskappe. Da isen smeltede, efterlod den enorme dynger af ler, sand, grus og sten, som dannede nutidens bakkelandskab.

Gravhøjene på Ydby Hede ligger meget synligt på toppen af et bakkedrag ud mod Skibsted Fjord, som er en del af Limfjorden. Øst for lavningen Brokær fortsætter højene op på halvøen Boddum, der i stenalderen var en ø. Bakkerne er furede af kløfter med gamle vejspor, der fra begge sider fører ned til fjorden.

Hulvejene følger højene helt ned til bakkens fod, og selv om vejenes alder ikke kendes, er nogle af dem sikkert flere tusind år gamle lige som højene. Limfjorden var en hovedfærdselsåre i oldtiden og langt op i historien. De mange høje og vejspor ved Ydby Hede vier, at stedet har været af betydning gennem årtusinder."