Oppe Sundby Kirke

Hvis graveren ikke er der, er kirken låst. Lørdag er kirken låst. Søndag åben til gudstjeneste

Fotograf Jens Kinkel