©  Foto:

Oppe Sundby Kirke

Oppe Sundby Kirke er en romansk kirke i Helsingør Stift, som gennem årene er om- og udbygget, så proportioner og harmoni samt helhed smukt er bevaret gennem tiderne.

Kirkens skib og kor er fra 1100-tallet og er opført af store rå marksten. I hjørnerne af bygningen er der anvendt tilhuggede kampestenskvadre. Skibets langmure og den rundbuede korbue indenfor stammer fra den oprindelige kirke, som havde bjælkeloft. Senere fik kor og skib loft med murede krydshvælv, og omkring 1450 blev skibet udvidet mod vest samt forsynet med et våbenhus.