©  Foto:

Outrup Kirke

Kirken ligger højt med udsigt over Dragstrup Vig og Thy; består af romansk kor og skib, mens tårnet er gotisk. Under restaurering af den kvaderstens kirkes mure i 1975 fandt man det store hoved af granit, som nu er ophængt i tårnrummet. I triumfmuren i nord og syd er bevaret to nicher fra lægmandsaltre. Altertavle og prædikestol stammer fra begyndelsen af 1600-tallet. Skibsmodellen er lavet af Johan Berg omkring 1910. Dåbefonten er romansk. Altertalen og prædikestol er renæssancearbejde fra 1600-tallet.