©  Foto:

Overgaard Gods

Den nuværende ejer, Brask Thomsen Stiftung, købte Overgaard Gods i 1984, og siden har man lagt vægt på moderne stordrift. Især har man sat fokus på investeringer i moderne og rationelle avls- og staldbygninger samt forbedringer af mark- og jordbundsforhold.

I dag dækker Overgaard Gods ca. 4 procent af arealet i sin hjemkommune, Randers. Godset har 2.377 hektar jord, eller hvad der svarer til 4.279 tdr. land. Udover hovedbygningen er der driftsbygninger på 36.000 kvadratmeter, og dermed er Overgaard et af Danmarks største godser. Godsets driftsområder er planteavl, skovbrug, svineproduktion, biogas, kornhandel, biobrændsel, komposteringsanlæg og transportvirksomhed.

Overgaard Gods ejer også Dronninglund Storskov på 970 ha i Vendsyssel.

Godset har 45 ansatte.

Overgaard Gods er bygget i slutningen af 1500 tallet. Men selvom den flotte slotsbygninger er et stykke danmarkshistorie, drives der idag også et moderne landbrug, som med stor viden og mange års erfaring er en væsentlig samarbejdspartner til landbruget i hele Danmark.

Ønsker du at vide mere kan du kontakte Claus Bergren på tlf. 86470333

Historie
Godset blev bygget i 1545-47 af adelsmanden og rigsråden Jørgen Lykke, der blev kaldt »Danmarks Sidste Ridder«. Slægten Lykke besad godset indtil 1661, hvor det blev købt af generalløjtnant Friederich von Arenstorff, hvis efterkommere først skilte sig af med Overgaard Gods i 1910. Her solgte slægten Arenstorff godset til hofjægermester Adolf Frederik Holten Castenschiold, der underkastede Overgaard en gennemgribende og tiltrængt renovering.

Fra 1938-1981 blev Overgaard Gods ejet af den kendte modstandsmand Flemming Juncker. Han udvidede godsets jorder med ca. 1.000 hektar gennem landvindinger, dels fra Mariager Fjord, dels fra Kattegat.

Peter Andersen, der overtog godset i 1984, har siden løbende renoveret og moderniseret godset til dets nuværende niveau.

Læse mere om godset og dets historie her