©  Foto:

Overnat i det fri i Rold skov

Eventyreren Erik B. Jørgen var i 2021 på en tur i Nordjylland og valgte at tage en nat med fri teltning i Rold skov. Erik har bloggen komud.dk og lavede filmen ovenfor omkring hans tur.

I Rold skov er der rig mulighed for at få nogle fantastiske oplevelser ved at overnatte i det fri. Her har vi lavet en guide til dig, der vil overnatte i Rold skov. Her kan du læse om, hvor du må sove og hvad du må lave, mens du overnatter i Rold skov.

Rold Skov består af både privat- og statsejet skov. I den statsejede del, som er Naturstyrelsens eje, har du mulighed for at overnatte i det fri og få det fulde udbytte af naturen.

Sov i skovbunden uden telt

Så længe du er på Naturstyrelsens arealer må du gerne overnatte i skovbunden i en sovepose eller med et tæppe på jorden. Du må også sove i en hængekøje i et træ. Sover du i en hængekøje skal du dog være opmærksom på, at du ikke beskadiger træerne. Særligt om foråret er træets bark ekstra sårbart, så hæng din hængekøje op uden at efterlade skader på træet. Så står træet der også, når den næste skal sove i hængekøje.

Mage naturfolk medbringer tarp eller regnslag, der benyttes som tarp. Det må du godt, men med denne opnås den samme funktion som et telt, så dette må kun ske på områder med friteltning eller på en af overnatnings pladserne.

Hvilke områder har friteltning i Rold skov?

Der er fire områder, hvor der er fri teltning i Rold skov. Friteltningsområder betyder, at du må slå dit telt op i skoven selvom der ikke er en lejrplads.
De steder du må slå dit telt op er:

 

Når du overnatter i det fri, er der nogle simple regler for friteltning:

 • Det er kun tilladt at overnatte én nat samme sted i fri teltningsområdet.
 • Man må højst slå to telte op samme sted.
 • Teltene må maks. være tre-personers telte
 • Teltene skal være uden for synsvidde fra drifts- og beboelsesbygninger, herunder f.eks. naboer og campingpladser, samt bilveje.
 • Det er kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser.
 • Man må kun bruge feltkøkken, hvis man bruger et stormkøkken, hvor brænderen er indelukket fx Trangia. Af hensyn til brandfare må man ikke sætte stormkøkkenet på blade, nåle eller andet brændbart materiale – sæt gerne stormkøkkenet på en sten eller andet lignende ikke-brændbart materiale.
 • Vær opmærksom på, at en skov kan være lukket for brug af åben ild, brug af bålpladser mv. grundet tørke, og så er brug af stormkøkken heller ikke tilladt. Evt. lukning af skove med Fri teltning vil være angivet på Naturstyrelsens hjemmeside samt evt. med opsatte skilte ved skovenes indgange
 • Det er ikke tilladt at bruge motoriseret transport på skovens veje.
 • Teltning ikke er tilladt på de strandbredder og klitter, som hører til visse af skovområder.
 • Efter man har overnattet i det fri, skal man rydde op efter sig og tage sit affald med.
 • Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke er lovligt at udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer, højttaler, musikinstrumenter o.a. på en støjende måde.

Find området med fri teltning her i Rold Skov her. 

Find flere områder med friteltning og lejrpladserne i Danmark her.

Overnatter du på en af de små lejrpladser gælder nogle lidt andre regler:

 • Maks. to overnatninger i træk
 • Motorkørsel til pladsen er ikke tilladt.
 • Toiletbesøg i skoven skal foregå i passende afstand til pladsen uden efterladenskaber
 • Tag dit affald med dig. Det er en del af sporten!
 • Det er tilladt at samle tørre kviste og grene i skovbunden til eget bål.
 • Du må samle af skovens planter, bær, frugter til eget brug.
 • Pladserne kan bruges af enkeltpersoner, familier eller smågrupper med få telte.
 • Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke er lovligt at udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer, højttaler, musikinstrumenter o.a. på en støjende måde.

Følger du de ret simple og logiske regler herover, så får både du og de næste der kommer, en god oplevelse med at overnatte i naturen. Det er heldigvis ret nemt at efterlade den, så ingen kan se, at du har været der.

God fornøjelse.