©  Foto:

På cykel mellem Ringkøbing, Holstebro og Skive - Regionalrute 18

Fra Ringkøbing kører du mod Holstebro gennem Sanddal, Hoverdal og Stråsø plantager. Her oplever du stilheden på de store åbne vidder.

I Stråsø Plantage krydser vejen Lilleå. Her er der gode muligheder for at tage en afstikker og se resten af plantagen. Gå en tur på Sdr. Vosborg Hede, som nu er åben for offentligheden.

Øst for Sdr. Vosborg Hede kan du følge en afmærket mountainbike-rute, hvis du har flere kræfter og vil afprøve din cykel under vanskeligere forhold.

Nogle af klitterne i plantageområdet kaldes vandreklitter. De “bevæger” sig i tørt og blæsende vejr, når sandet blæses ud over de øde hedearealer. Hvis du besøger området om efteråret, kan du blandt andet plukke tyttebær og enebær og finde svampe.

På vej mod Holstebro kører du langs Margueritruten gennem smuk natur og folde med heste og frilandsgrise. I Holstebro kan du blandt andet besøge Holstebro Kunstmuseum med kunst fra hele verden og Holstebro Museum, som har en samling af Holstebros for- og kulturhistorie. De to museer ligger i samme kompleks.

Vandkraftssøen ved Ringvejen i Holstebro er resultat af opstemningen af Storå for at få vandkraft. På den modsatte side af Ringvejen kan du se et meget langt stryg, som giver laksene mulig¬hed for at passere op i Vandkraftsøen og Storås øvre løb.

Fra Holstebro kan du tage en afstikker til Tvis Mølle, som er flot restaureret og vedligeholdt. Møllehuset indeholder blandt andet en udstilling med historien om Tvis Kloster. Klosteret blev revet ned i 1887, da den nuværende sognekirke stod færdig.

Fra Sevel er der mulighed for at gøre en afstikker til Frilandsmuseet Hjerl Hede, som hvert år i skolernes sommerferie og i adventsweekenderne op mod jul bliver levendegjort af op mod 100 frivillige. Gamle håndværk kommer til live igen hos smeden, mølleren, mejeriet og bageren som for 150 år siden. Vejen til frilandsmuseet er skiltet fra ruten.

Efter Sevel kan du vælge et alternativt ruteforløb; Den lange vej vest om Flyndersø, hvor der er fast belægning på vejen, eller du kan køre et stykke på grusvej ad Gl. Skivevej over Hjelm Hede, som fører langs den gamle landevej mellem Holstebro og Skive. Du kan stadig de gamle milesten ved vejen

Ved både Stubbergård Sø og Flyndersø er der afmærkede vandreture i de fredede områder. Hvis du bevæger dig stille i området, kan du se hugorme. Fugle- og dyrelivet er rigt. Nogle gange er det muligt at se fiskeørne jage over søen eller finde spor efter oddere.

Efter Estvad mødes begge ruteforløb igen og fortsætter mod Skive. 

Regionalrute 18 - Ringkøbing - Holstebro - Skive er 99 km og køres på asfalt, grusveje og stier.