©  Foto:

På sporet af Samsøs gravhøje

Landskabet på Samsø er fyldt med spor fra fortiden
– men hvad gemmer der sig i de gamle gravhøje?

 
Af Naja Kjærgård Laursen, daglig leder, Samsø Museum

De mange gravmonumenter, som titter frem i det samske landskab, vidner om, at mennesket har beboet øen igennem årtusinder. Gravhøjene er begravelsespladser, som stammer fra den tidligste bondestenalder 6000 år tilbage og frem til slutningen af vikingetiden, da kristendommen blev indført i Danmark. I bondestenalderen begravede man ofte de højtstående personer på en forhøjning med opsatte sten omkring dem. Man satte sten i en rektangulær form belagt med en stor flad overliggersten og den døde anbragtes herunder. Rundt om storstensgravene blev anbragt en række sten i enten en rundkreds eller et rektangel.

I graven gav man de afdøde både våben og føde med i graven, så de var beredt til at drage ind i dødsriget. Undertiden blev der sågar ofret foran gravene.

De steder, hvor der den dag i dag kan ses spor efter stendysser eller jættestuer, ligger primært på privat grund omkring Brattingsborg Gods. Langs Havvejen ved Sælvigbugten er der offentlig adgang til “Niels Halses Høj,” som er en langdysse fra den tidlige bondestenalder omkring år 3500 f.Kr.

Egetræskister fra bronzealderen

I bronzealderen ændrede gravskikken sig radikalt. Nu begyndte man at begrave de afdøde i egetræskister med en tyk kappe af tørv over. Flere af kisterne er bevaret til vor tid, da der dannedes en alkappe omkring kisten, der holdt på vandet og forhindrede, at træet gik i forrådnelse. Egtvedpigen er blandt andet fundet i en egetræskiste fra bronzealderen.

Bronzealderens gravhøje blev tit placeret nær alfarvej. Særlig flotte er højene nord for Sælvigbugtens Camping.

Fakta om gravhøje:
Der findes over 125 gravhøje på Samsø, stort set alle på sydøen.

Der findes cirka 25 steder på Samsø, hvor der stadig findes spor efter stendysser eller jættestuer – primært omkring Brattingsborg.

De fleste gravhøje på Samsø ligger på privat grund, og de må ikke besigtiges uden, at der er indgået en klar aftale med lodsejeren.

Man må ikke ændre på et fortidsminde, derfor må man for eksempel ikke smide affald på højen, grave i højen eller rykke rundt på sten.