©  Foto:

Parkering i Kolding

Få svar på hvor du kan og må parkere, hvad en parkeringsafgift er og hvad den kan betyde for dig!

Hvor kan jeg parkere?
Se Parkeringskort Kolding for at finde den nærmeste ledige parkeringsplads. Nogle parkeringspladser er gratis og andre er betalings parkeringspladser.

Hvis du ikke parkerer korrekt, vil du blive pålagt en parkeringsafgift.

Hvad er en parkeringsafgift?
Ved ulovlige parkeringer pålægges en parkeringsafgift. Parkeringsafgiften er en kontrolafgift som pålægges ejeren af det køretøj, der overtræder de lokale parkeringsbestemmelser eller reglerne for parkering i færdselsloven, vejafmærkningsbekendtgørelsen eller bekendtgørelse om parkeringsskiver.

Parkeringsafgift på Kommunale P-pladser
Parkeringsafgiften udgør mellem kr. 510.- og kr. 1.020.-.
Kontakt Kolding Kommune ang. parkering på: parkering@kolding.dk.

Parkeringsafgift fra private parkeringsselskaber
Alle pladser eller veje, hvor der skiltes med fx. sorte parkeringsskilte, kontrolleres af private parkeringsselskaber. Det kan f.eks. være EuroPark, Apcoa, ONEPARK, Parkzone, Q-park.
Hvis du har spørgsmål til en parkeringsafgift, som er pålagt af et privatparkeringsselskab, eller du ønsker at klage over afgiften, skal du henvende dig hos det pågældende selskab.