©  Foto:

Pontoppidanruten

På Pontoppidanruten kan du få indsigt i Henrik Pontoppidans forfatterskab og relation til området Frederikssund og Hornsherred.

I Henrik Pontoppidans spor - den litterære cykelrute 

Den danske forfatter Henrik Pontoppidan (1857-1943) modtog i 1917 Nobelprisen i litteratur for ”sin autentiske skildring af dagliglivet i Danmark” bl.a. i novelle-samlingen ”Fra hytterne” og romanen ”Det forjættede land”. Begge værker er tydeligt inspireret af dagligdagen blandt landbefolkningen og oplevelser i årene, hvor Henrik Pontoppidan boede i Østby med sin familie. Cykelruten er en tur gennem det smukke Hornsherred som det ser ud i dag. Selvom noget er ændret i årenes løb, bl.a. er Selsø mølle nedrevet og Arbejds– og forsørgelsesanstalten er erstattet af boliger, er landskabet, kirken, præstegården m.v. næsten uændret.

Fakta om ruten

Cykelruten består af syv udvalgte steder i Hornsherred, samt et skilt ved genforeningsstenen på Kalvøen i Frederikssund.

Cykelruten er i alt ca. 21,5 km. Heri er ikke medregnet skiltet ved Kalvøen.

Skilt 1: Elmevej/Hovedgaden Hornsherreds Arbejds- og forsørgelsesanstalt
Skilt 2: Selsø Møllekrog
Skilt 3: Selsø Kirke
Skilt 4: Hellesø
Skilt 5: Østby Havn
Skilt 6: Øtby gadekær
Skilt 7: Skuldelev Præstegård
Skilt 8: Kalvøen