©  Foto:

Portlandsmosen

Portlandsmosen er navnet på den vestligste del af Lille Vildmose, der er Danmarks største højmose, og mosen dækker over ca. 900 ha. Området fik sit navn, da Aalborg Portland opkøbte det for at grave tørv.

 

Efterspørgslen på tørv opstod særligt under 1. og 2. Verdenskrig, hvor der var mangel på brændsel, hvilket altså blev løst ved at grave tørv. Portlandsmosen bærer dybe ar fra tiden, hvor man gravede tørv. Det ses tydeligt ved op til 5 km. lange udgravningskanaler, der i dag oftest står fyldt med vand.

Genopretningen af Portlandsmosen er i fuld gang

Området er, trods menneskelig indblanden, kendt for sin særprægede natur. Og netop det unikke dyre- og planteliv er en af de tungtvejende grunde til, at Naturstyrelsen sammen med ejeren, Aage V. Jensen Naturfond, besluttede at lade området gennemgå en større naturgenopretningsproces.

Genopretningen består bl.a. i at gøre området mere vådt efter utallige dræninger under tiden for tørvegravning. I 2015 blev der skrevet Danmarkshistorie, da en håndfuld svenske elge flyttede ind i Lille Vildmose. Elgene skal bl.a. hjælpe med genopretningen af den interessante højmose.

Store naturoplevelser i Lille Vildmose

I Lille Vildmose kan man opleve det særprægede plantesamfund af spagnum-mos, tuer, tranebær, rosmarinlyng, lyng, kæruld, soldug og hvid næbfrø. Foruden et rigt planteliv, er mosen også hjemsted for helt specielle dyrearter. Der er adgang til Portlandsmosen fra Ny Høstemarkvej, 800 m syd for Hegnsvej.

Et besøg i Lille Vildmosecentret

Et besøg i Lille Vildmosecentret er guld værd for hele familien. Her er der mulighed for at blive klogere på naturen og dyrene i Lille Vildmose - tag selfie ved siden af en kæmpe elg, flyv en tur med havørnen eller bliv udfordret på den store naturlegeplads ved siden af Lille Vildmosecentret. Slut turen af med en tur ud i Lille Vildmose i Tørvetoget og sluk efterfølgende tørsten i Cafe Soldug

Læs mere om Lille Vildmosecentret...