©  Foto:

Pouls Vig Bådelaug

Pouls Vig er en lille hyggelig frihavn, beliggende i Karrebæk fjord. Fra sejlrenden til Næstved er der afmærkning  en halv sømil før kanalen, gå til styrbord ved bøjen til den på styrbord side sejlrende. Sejl ca. en halv sømil og gå derefter til bagbord i sejlrenden ind mod Pouls Vig havn.

I vores lille havn ligger vi i læ, af en vold ud mod Karrebæk fjord, hvor I kan nyde maden og en smuk solnedgang. Vi har et hyggeligt klubhus og gode bade/toilet forhold.

Pouls Vig er med i frihavnsordning. Ring når du er på vej, vi finder altid en plads til dig.