©  Foto:

Pumpestation Nord

Skjernådalens udsigtsplatform.

Ved Pumpestation Nord fortælles der om landbruget og livets udvikling i Skjern Å Deltaet og om de store projekter, der har omdannet engene til kornmarker og igen til naturområde.
På Pumpestationens tag viser kortene planen for Skjern Å Naturprojektet og planen for det nye naturområde. Der er luftfoto over Skjern Enge og Ringkøbing Fjord.
Storslået udsigt over Skjern ådalen.
Fra Pumpestation Nord er der mulighed for at gå på diget til Skjern Å's udmunding i Ringkøbing Fjord (ca. 2 km).
Fra Pumpestation Nord kan man komme til Poldene med trækfærger over åløbene.